Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief

K.v.K. en RSIN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 37095086.
RSIN/fiscaal nummer: 816036585

Adres en contact

Stadionweg 71-III
1077 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6799968
E-mail: info@veeverbeteringsarchief.nl

Bestuurders

Voorzitter
Dhr. J. Grin

Secretaris
Mevr. mr. M.A.J.N. Schuurman

Penningmeester
Dhr. T.W. Slijkerman

Bestuursleden
Dhr. H. Breebaart
Dhr. J.W. Hin
Dhr. S.R.F. Ruiter
Dhr. J.T. van Weerdenburg

ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling De Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief is door het Ministerie van Financiƫn per 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar aan Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

 

Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief: bestudering en vastlegging van de geschiedenis van de veeverbetering in de provincie Noord-Holland.

Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief

Doelstelling

De Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief heeft ten doel:

  • de bestudering en vastlegging van de geschiedenis van de geschiedenis van de veeverbetering in de province Noord-Holland;
  • het verlenen van steun (materieel en immaterieel) aan instellingen die ten doel hebben de herinnering aan de veeverbetering en/of de kaas- en zuivelbereiding levendig te houden.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzamelen, beschrijven en archiveren van boeken, geschriften, prenten en foto's, zomede van voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van de veeverbetering in Noord-Holland;
  • het stimuleren van studie, gewijd aan het bovenstelde doel;
  • het uitgeven en doen uitgeven van publicaties betrekking hebbende op onder het doel der stichting vallende onderwerpen;
  • het voor publiek toegankelijk stellen van de archieven;
  • het onderhoud van vriendschappelijke contacten met soortgelijke instellingen;
  • tenslotte door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.