Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief

K.v.K. en RSIN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 37095086.
RSIN/fiscaal nummer: 816036585

Adres en contact

Stadionweg 71-III
1077 SE Amsterdam
Telefoon: 020-6799968
E-mail: info@veeverbeteringsarchief.nl

Bestuurders

Voorzitter
Dhr. J. Grin

Secretaris
Mevr. mr. M.A.J.N. Schuurman

Penningmeester
Dhr. T.W. Slijkerman

Bestuursleden
Dhr. H. Breebaart
Dhr. J.W. Hin
Dhr. S.R.F. Ruiter
Dhr. J.T. van Weerdenburg

Adviseur
Dhr. Ir. J.Zijlstra (Goor Ov)

ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling De Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief is door het Ministerie van Financiƫn per 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar aan Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.

 

Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief: bestudering en vastlegging van de geschiedenis van de veeverbetering in de provincie Noord-Holland.

Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief

Doelstelling

De Stichting Noordhollands Veeverbeteringsarchief heeft ten doel:

  • de bestudering en vastlegging van de geschiedenis van de geschiedenis van de veeverbetering in de province Noord-Holland;
  • het verlenen van steun (materieel en immaterieel) aan instellingen die ten doel hebben de herinnering aan de veeverbetering en/of de kaas- en zuivelbereiding levendig te houden.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzamelen, beschrijven en archiveren van boeken, geschriften, prenten en foto's, zomede van voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van de veeverbetering in Noord-Holland;
  • het stimuleren van studie, gewijd aan het bovenstelde doel;
  • het uitgeven en doen uitgeven van publicaties betrekking hebbende op onder het doel der stichting vallende onderwerpen;
  • het voor publiek toegankelijk stellen van de archieven;
  • het onderhoud van vriendschappelijke contacten met soortgelijke instellingen;
  • tenslotte door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.